Fauna & Film – trained animals for film & photography

Již více než 25 let trénujeme, vybíráme a připravujeme zvířecí herce pro natáčení filmů, reklam a fotografování nejen v České republice, ale i v zahraničí.Náš tým zkušených trenérů dohlíží především na pohodu a zdraví zvířat přímo na natáčení..

Faunafilm trains, casts and prepares animal actors for shooting of feature films, TV, commercials and photography sessions all over the world for more than 25 years. Our team of experienced handlers cares for health and welfare of our actors directly on set.

Contact us for more information on:  info@faunafilm.cz / +420 602 271 402

PORTFOLIO

Prohlédněte si ukázky naší práce. V našem portfoliu najdete jak komerční, dokumentární tak i jiné druhy projektů, kde vystupovali naši zvířecí herci.

View examples of our work. Our portfolio includes both commercial, documentary and other kinds of projects where our animal actors performed.

View our portfolio here.